Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg i Östra Tandö

Väg 66, Östra Tandö–Bu, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Sträckan mellan Östra Tandö-Bu i Malungs kommun är drygt 7 km lång och har låg standard jämfört med övriga delar av väg 66 mellan Malung–Sälen.

Vägen är smal, sikten är dålig vid flera backkrön och det finns flera snäva kurvor utmed sträckan. Det finns också flera korsningar och många direktutfarter från fastigheter. 

Väg 66 har stor betydelse för såväl Malungs kommun som de stora turistanläggningarna i Sälenfjällen. Under vintersäsongen är trafikintensiteten tidvis hög, med toppar på över 9 000 fordon/dygn. Årsgenomsnittet är cirka 2 500 fordon/dygn. Vägen är också viktig ur transportsynpunkt.

Väg 66 går genom ett gammalt kulturlandskap och har höga kulturvärden och det finns ett stort antal fornlämningar i området. Tre större bäckar korsar området. Området utgör riksintresse för friluftsliv, inte minst för aktiviteter i anslutning till Västerdalälven.

Planerade åtgärder

  • 4,5 km av befintlig väg ska rustas upp för att förbättra trafiksäkerheten. 
  • Vi kommer bygga ny väg på cirka 2,5 km från gamla småskolan i Rissätra mot Rissätra skola och sedan längst väg 1044 tills den ansluter mot befintlig väg 66.
  • Det blir en 9 meter bred tvåfältsväg.
  • Nya gång- och cykelvägar, 3 meter breda, ska byggas öster om väg 66.
  • Vi kommer att stänga ett stort antal direktutfarter, kvar blir cirka 30 st.
  • Vi bygger två nya gång- och cykelportar i betong, i Östra Lillmon samt i Bu. Till dessa kommer vi även bygga två pumpstationer för avvattning.
  • Två rörbroar som ska leda bort vatten i bäckarna vid Oforsvallabäcken och Buvallabäcken byggs, de blir 3 meter i diameter. 
  • Hastigheten blir 80 km/h längs hela sträckan.

Karta över planerade åtgärder

Karta över planerade åtgärder (pdf, 3,4 MB)