Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alternativ Ombyggnad, med parallellväg, vid Rissätra. Bilden visar en lösning där en uthusbyggnad har rivits.

Väg 66, Östra Tandö–Bu, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Sträckan mellan Östra Tandö-Bu i Malungs kommun är 7 km lång och har låg standard jämfört med övriga delar av väg 66 mellan Malung–Sälen. Trafikverket kommer med planerad start år 2021 att börja bygga om aktuell vägsträcka.

Vägen är smal, sikten är dålig vid flera backkrön och det finns flera snäva kurvor utmed sträckan. Det finns också ett stort antal korsningar och omfattande bebyggelse med flera direktutfarter nära vägen.

Väg 66 har stor betydelse för såväl Malungs kommun som de stora turistanläggningarna i Sälenfjällen. Under vintersäsongen är trafikintensiteten tidvis hög, med toppar på cirka 9 000 fordon/dygn. Årsgenomsnittet är cirka 2 500 fordon/dygn. Vägen är också viktig ur transportsynpunkt.

Från och med 2 mars och ett antal veckor framåt kommer Trafikverket via konsulten Sweco att utföra ett antal geotekniska undersökningar längs med den nya sträckningen av riksväg 66.
Bland annat kommer att antal rör för mätning av grundvattennivåer att sättas ut vid ett antal fastigheter. Berörda fastighetsägare informeras.