Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alternativ Ombyggnad, med parallellväg, vid Rissätra. Bilden visar en lösning där en uthusbyggnad har rivits.

Väg 66, Östra Tandö–Bu, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Sträckan mellan Östra Tandö-Bu i Malungs kommun är 7 km lång och har låg standard jämfört med övriga delar av väg 66 mellan Malung–Sälen. Trafikverket kommer med planerad start år 2021 att börja bygga om aktuell vägsträcka.

Vägen är smal, sikten är dålig vid flera backkrön och det finns flera snäva kurvor utmed sträckan. Det finns också ett stort antal korsningar och omfattande bebyggelse med flera direktutfarter nära vägen.

Väg 66 har stor betydelse för såväl Malungs kommun som de stora turistanläggningarna i Sälenfjällen. Under vintersäsongen är trafikintensiteten tidvis hög, med toppar på cirka 9 000 fordon/dygn. Årsgenomsnittet är cirka 2 500 fordon/dygn. Vägen är också viktig ur transportsynpunkt.

Arkeologiska undersökningar är avslutade
De arkeologiska undersökningar som genomförts av Dalarnas Museum är nu avslutade. Läs mer om undersökningarna under Aktuellt.
Under maj månad sattes stakkäppar och plastband upp på ett antal platser för att markera för respektive markägare det vägområde som berörs och att värdering av marken kan påbörjas.
Rött färgade käppar klargör yttre gräns för nytt vägområde eller inskränkt vägområde, käppar med blå färg visar tillfällig nyttjanderätt under byggtiden. Snitslar kan förekomma som alternativ i skogspartier.