Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översikt av utgrävningsplats

Översikt över järnframställningsplatsen med resterna efter slaggvarpet mitt i bilden och två intresserade ortsbor på första parkett. Foto: Emelie Svenman, Dalarnas museum.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologiska undersökningar är avslutade

Sedan början av sommaren har Dalarnas Museum genomfört arkeologiska undersökningar i Limaområdet inför kommande ombyggnad och modernisering av väg 66. Utgrävningarnas ansvarige, arkeologen Greger Bennström berättar mer om vilka fynd som påträffats:

”De arkeologiska undersökningarna inför vägbygget gav flera spännande resultat. I Risätra undersöktes en järnframställningsplats. Den innehöll ett stort slaggvarp med flera kringanläggningar, bland annat en rostplats för malm. Vi kunde inte se några tydliga spår efter själva blästerugnen, men en mer grundlig genomgång av de olika anläggningarna kanske ändå kan visa var den stått. Vid tidigare utredning på platsen för fem år sedan fick vi en datering från kanten av slaggvarpet till 700–800-tal, det vill säga vendeltid-vikingatid.

Utgrävning vid gamla smedjan.
Det svarta golvlaget från smedjan syntes tydligt när matjorden hade avlägsnats. Den beige rektangeln inne i smedjan är området där ässjan stått.Foto: Emelie Svenman, Dalarnas museum.

Smidesplats

Inte långt ifrån järnframställningsplatsen hittade vi nu också en smidesplats bestående av lämningar efter ässja och städstubbe. Smidesplatsen påminner mycket om de spår efter smedjor som påträffats i ett hantverksområde vid Gamla Uppsala. Kanske är smidesplatsen samtida med järnframställningsplatsen?

I Bu fick vi fram ett mycket välbevarat golvlager från en smedja. Smedjan verkar ha brunnit åtminstone en, kanske två gånger. De välbevarade lagren gjorde att vi kunde se den rumsliga dispositionen i smedjan. Det gick att se var ässjan, städen, bälgar med mera varit placerade. Invid städets plats hittade vi en mindre slägga, flera små mejslar och vriden ring. Delar till ett bultlås påträffades också vid rensning av det översta lagret, strax utanför smedjan.

Många nyfikna

Det var extra roligt att hitta spår efter just järnframställning och smide när vi var i Lima. Byarna i Lima socken är kända för järnframställning och inte minst för sin stora smidesverksamhet. Nästan varje gård hade en egen smedja där man framställde olika smidesprodukter för avsalu på marknader i Sverige och Norge. Nu väntar vi med spänning på resultaten från prov som vi tagit för datering. Ortsbefolkningen kände inte till smedjan och den finns inte med på storskifteskartan från 1860-talet så den bör i varje fall vara äldre än så. Vi hade många besök av intresserade människor varje dag. Besökarna var mycket hjälpsamma och berättade gärna om andra fynd, gårdar och smedjor i trakten.”

Funna föremål i samband med utgrävningen.
Inne i smedjan hittades ett litet slägghuvud, små mejslar, en vriden ring och huset till ett bultlås.Foto: Greger Bennström, Dalarnas museum.

Rapporten från den arkeologiska förundersökningen hittar du under dokument, aktuella handlingar. 
Läs rapporten