Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktuellt vecka 22: Väg 66 Östra Tandö-Bu

Byggnationen på väg 66 har påbörjats och det har hittats arkeologiska fynd där den nya sträckan ska byggas.

Vi har påbörjat lite schaktarbete för den södra gång- och cykelporten. 

Grävning påbörjad för ny gång- och cykelport.  

Arkeologiska fynd

Sommaren 2020 gjordes arkeologiska grävningar längs väg 66 vilket är viktigt inför en byggstart så att man inte förstör något som behöver dokumenteras. Då undersökte man en järnframställningsplats och den innehöll ett stort slaggvarp med flera kringanläggningar, bland annat en rostplats för malm. Inte långt därifrån hittade man en smidesplats.

När projektet skulle påbörja grävningarna vid den nya sträckningen av väg 66 upptäckte man att det eventuellt kunde finnas något även där och arbetena stoppades och arkeologer vid Dalarnas museum fick i uppdrag av Länsstyrelsen att göra ytterligare undersökningar. Man har hittat en stenmur man tror kan komma från en källare men ytterligare grävningar och undersökningar ska göras. Det fortsätter veckan ut och förhoppningsvis kan arbetet med den nya vägen tas upp igen under nästa vecka.

Arkeologiska undersökningar pågår.