Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avverkning pågår

Vi har påbörjat avverkning inför ombyggnationen och arbetsområdet längs sträckan är utsatt.

Inför ombyggnationen av väg 66 har vi nu påbörjat den avverkning som behövs för att kunna rusta upp vägen. Arbetsområdet längs sträckan är utsatt och nytt vägområde, samt temporär nyttjad mark togs i anspråk under hösten 2020. 

De fastighetsägare som berörs har fått information om detta och en värdering av det intrång som blir har gjorts. Förslag på avtal kommer att skickas med början under våren. Lantmäteriförrättningar pågår samtidigt för att enas om lägen och förvaltning av ett flertal nya enskilda vägar och utfarter. Sammanträden kring detta hålls digitalt via Skype.