Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelväg samt bilväg genom Söderbärke.

Väg 671, Söderbärke, ny gång- och cykelväg

Vi planerar för 2,5 kilometer ny gång- och cykelväg genom Söderbärke tätort till järnvägsstationen. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket avser att bygga en ny säker gång- och cykelväg läns väg 671 i Smedjebackens kommun. Gående och cyklister ska erbjudas ett trafiksäkert stråk genom Söderbärke som går att nyttja året om, liksom busshållplatser med lämplig placering.

I Söderbärke samsas idag både motorfordon och oskyddade trafikanter längs väg 671. Det finns gång- och cykelväg på delar av sträckan men det saknas säkra passager för att ta sig till och från skola och fritidsverksamheter. Vägen nyttjas både av boende på orten och av dem som ska vidare till väg 66 och järnvägshållplatsen.

På uppdrag av länsstyrelsen genomfördes arkeologiska utredningar på flertalet ställen längs med sträckan sommaren 2021. Resultatet av utredningen och om det påverkar den planerade gång- och cykelvägen är ännu inte klart.