Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil som lossar grus

Väg 68, ny cirkulationsplats, Avesta

Trafikverket ska bygga en ny cirkulationsplats och göra andra åtgärder tillsammans med Avesta kommun på väg 68 vid Källhagens industriområde.

I Avesta kommun behövs det mer industrimark för nyetableringar och för att utöka befintlig verksamhet. Kommunen utvecklar och utvidgar därför Källhagens industriområde som ligger norr om väg 68.
 
Avesta kommun planerar även för att etablera ett nytt område söder om väg 68 och ser då ett behov av att förbättra tillgängligheten från väg 68 till såväl det nya området i söder, som till områdena på vägens norra sida. 
 
Tillsammans med kommunen ska Trafikverket därför bygga en ny cirkulationsplats och anslutningar. Cirkulationsplatser (rondeller) är ett säkrare och smidigare alternativ till vanliga korsningar eftersom de ger högre trafiksäkerhet och gör att trafiken flyter på bättre. 

I anslutning till cirkulationsplatsen planerar kommunen på att bygga en planskild gång- och cykelväg som ansluter till de två industriområdena. Trafikverket ska förbereda för det genom att bygga en port under vägen för gång och cykel.