Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil som kör in i en cirkulationsplats

Väg 68, Avesta, ny cirkulationsplats

Trafikverket planerar tillsammans med Avesta kommun att bygga en ny cirkulationsplats längs väg 68 vid Källhagens industriområde.

I Avesta kommun behövs det mer industrimark för nyetableringar och för att utöka befintlig verksamhet. Kommunen utvecklar och utvidgar därför Källhagens industriområde som ligger norr om väg 68. De planerar även för att etablera ett nytt område söder om väg 68. Men utvecklingen hindras av dagens trafiksituation som inte möjliggör trafik till det planerade industriområdet söder om vägen. Det gör att Avesta kommun ser ett behov av att förbättra tillgängligheten från väg 68 till såväl det nya området i söder, som till områdena på vägens norra sida. Tillsammans med kommunen planerar vi därför att bygga en ny cirkulationsplats. Cirkulationsplatser (rondeller) är ett säkrare och smidigare alternativ till vanliga korsningar eftersom de ger hög trafiksäkerhet och gör att trafiken flyter på bättre. 

I anslutning till cirkulationsplatsen planerar kommunen även att bygga en planskild gång- och cykelväg som ansluter till de två industriområdena. Dessutom vill kommunen att sträckan från cirkulationsplatsen, längs väg 68, fram till korsningen mellan väg 68 och Myrgatan, ska få en mer stadsmässig karaktär. Vi kommer därför ta fram en gestaltningsplan även för detta.