Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Granskning av vägplan

Vägplanen innehåller förslag på ombyggnad av Riksväg 70 på delen Smedjebacksvägen-Gyllehemsvägen i Borlänge kommun (norr om Tunaån).

Vägplanen omfattar även förslag till förändring av allmän väg. Den del av befintlig väg 70 som sträcker sig ca 200 meter norr om och ca 300 meter söder om cirkulationsplatsen och den del av befintlig väg 812 som sträcker sig ca 200 meter öster om nuvarande väg 70 föreslås dras in från allmänt underhåll. Dessa delar av väg 70 respektive 812 föreslås få ett något ändrat läge.

Granskningstid: 26 september - 24 oktober 2014.

Plats: Under granskningstiden finns vägplanen tillgänglig på:

  • Trafikverket, Norra Kungsgatan 1, Gävle
  • Trafikverket, Röda vägen 1, Borlänge
  • Borlänge kommun, Plan och Markkontoret, Sveagatan 21, Borlänge
  • Shell, Hugo Hedströms väg 2, Borlänge

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till gavle@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Mitt, Box 810, 781 28 Borlänge senast den 27 oktober 2014. Ange ärendenummer: TRV 2013/59703

Delgivning: Planen berör samfälligheterna Bro s:3, Gruvkarlby s:5, Österby fs:1 och Österby s:2. För Bro s:3 underrättas delägarna om granskning genom kungörelsedelgivning samt utskick till kontaktperson. Beträffande övriga samfälligheter skickas meddelande om granskning till delägarna. Planen berör även Bro ga:5 och Hytting ga:1.

Mer information: Marcus Danielsson, projektledare, 010-123 67 42, marcus.danielsson@trafikverket.se