Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Besökare på öppet hus i Romme betraktar karta över ombyggnaden av riksväg 70
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Positiva tongångar efter samråd i Borlänge

I februari inleds ombyggnaden av riksväg 70 mellan trafikplats Rommeholen och cirkulationsplats Gyllehemsvägen.

Ombyggnationen blir ett av de största projekten i Borlänge kommun på flera decennier. För att informera allmänhet och närboende vad det innebär genomförde Trafikverket ett öppet hus i Buskåkers gästgiveri på måndagskvällen den 23 januari. Och intresset var stort. Över 70 personer kom och tog del av det kartmaterial och skisser av ombyggnaden som låg utspridda på ett antal bord i lokalen. Ett tag fanns det viss osäkerhet hos projektledningen om antalet beställda bullar var tillräckligt, men de räckte.
– Jag är mycket glad att intresset var så stort för vårt projekt. Vi räknade till drygt 70 besökare och överlag fick projektet ett positivt bemötande. Det är många som välkomnar ombyggnaden, konstaterar Trafikverkets projektledare Kristina Wilander Lindström.

”Bra att köerna försvinner”
En av besökarna som var nyfiken på att se hur den nya vägen kommer att se ut var en man som var med för flera decennier sedan och byggde nuvarande väg, Hans Astermark.
– Jag var inhyrd förare av en lastmaskin när vi byggde den nya bron och korsningen till Smedjebacksvägen. Nu är det hög tid att bygga om vägen, anser Astermark och fortsätter att titta på den virtuella filmen som presenterar den nya vägens sträckning.
Peter Gustavsson som driver ett åkeri trafikerar den aktuella sträckan flera gånger per dag och han uttrycker sin belåtenhet att korsningen vid Smedjebacksvägen omvandlas till en trafikplats med avfartsramper:
–Kör vi gruslaster söderifrån kan jag mycket väl köra samma sträcka upp till tio gånger varje dag. Det är lätt att det blir köbildning från Smedjebacksvägen och inte minst när det är högtrafik vid korsningen Korsgårdsvägen-riksväg 70. Dessa köer kan snart att vara ett minne blott och det ser jag fram emot, säger Peter Gustavsson.


I början av februari inleds byggnadsarbetet då entreprenören Svevia kommer att börja med ett antal VA-åtgärder i höjd med Smedjebacksvägen.

Text och bild: Stefan Bratt