Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Full fart på brobygget

När den första nya bron vid Tunaån på riksväg 70 byggdes i början av 2018 upptäcktes sättningar i en av brobankarna till bron i norrgående riktning. Efter mer detaljerad utredning fattades beslutet att byta även denna bro.

Sättningarna kan på längre sikt utgöra en trafiksäkerhetsrisk och i slutet av 2018 fattade generaldirektör Lena Erixon beslut att bygga helt ny bro även i norrgående körriktning.
– Det är flera fördelar med att bygga en ny bro. Dels uppfylls dagens krav som finns när det gäller utformning av en väg och bro, dels kommer landskapet under bron att förbli öppet med fri rörlighet för nuvarande båttrafik samt även en strandpassage. Estetiken blir också bättre då den nya bron ligger i samma nivå som den andra nya bron, förklarar Trafikverkets biträdande projektledare, Matti Siirtola.

Avslutande del
Arbetet med att bygga den nya bron är den avslutande delen av hela moderniseringen och förbättringen av väg 70 mellan Rommeholen och Gyllehemsvägen i Borlänges sydöstra utkant.
Den dryga halvmilen långa sträckan öppnades för trafik i slutet av 2018 men ett arbete återstod att slutföra – bron över Tunaån i norrgående körriktning.
Ett arbete som inleddes i början av juni i år och kommer att vara slutfört i slutet av nästa år, preliminärt oktober.
- Bron som vi nu bygger är exakt samma konstruktion som den som vi byggt i södergående körriktning, förklarar Trafikverkets biträdande projektledare, Matti Siirtola.
Entreprenören Svevias underentreprenör började riva den gamla bron för några veckor sedan. Rivningsarbetet slutförs efter semestern.
- Vi stänger ned arbetet under tre veckor då vi tar semester och sedan slutför vi rivningen innan den är dags att börja med grundläggningsarbetet under andra halvan av augusti, säger Svevias platschef, Mikael Helgesson.
Under byggtiden trafikeras både norrgående och södergående trafik på den nya bron som stod klar under 2018.

Arbete pågår med att förstärka den befintliga brobanken för att arbetsfordon ska kunna passera på väg till brostöden. 
Rivningen av den gamla bron inleddes i början av juni och ska vara klar efter semestern. Foto: Mikael Helgesson, Svevia. 
När sättningar upptäcktes i den södra brobanken på den gamla bron i norrgående körriktning fattades beslut om att även byta denna bro.