Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dags för brolansering

Inom loppet av någon vecka inleds lanseringen av de 100 meter långa brobalkarna för den andra bron över Tunaån. Brolanseringen innebär att hela projektet med att förbättra riksväg 70 mellan Romme och cirkulationsplatsen vid Gyllehemsvägen närmar sig sitt

-Vi inleder lanseringen i mitten av februari (vecka åtta) och håller just nu på med att lägga ut brobalkarna samt svetsa ihop dessa, berättar Trafikverkets entreprenör, Svevias arbetsledare för brodelen, Leif Törner.

Inleds vecka åtta
Lanseringsplanen där montage av brons stålbalkar byggdes under hösten 2019 samtidigt som grundläggningen för bron med spont- och pålningsarbeten gjordes färdigt.
Under samma period göts också landfästen och bropelare för den nya bron.
Efter jul- och nyårshelgerna levererades sex stycken 33 meter långa stålbalkar från leverantören i norra Finland.
-När vi nu svetsat ihop balkarna ihop bildar de dubbla 100 meter långa balkar som binds samman med tvärförband, förklarar Leif Törner och fortsätter diskutera en byggteknisk fråga med John Lindberg, arbetsledare för Svevias underleverantör Normek,
Innan brolanseringen inleds monteras även formmaterial för brons betongöverbyggnad på stålbalkarna. Detta för att materialet sedan ska kunna lanseras med balkarna ut över Tunaåns vatten.
När stålet är på plats fortsätter arbetena med form, armering och gjutning av brons överbyggnad och betongarbetena beräknas pågå fram till sommaren 2020.

Arbetsledarna John LIndberg och Leif Törner diskuterar den pågående monteringen av brobalkar vid Tunaån.