Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den nya bron i norrgående körriktning över Tunaån
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sista etappen öppnad för trafik

Nu är den klar. I slutet av oktober öppnades hela sträckan på väg 70 mellan Romme och Gyllehemsvägen i Borlänge för trafik. Därmed är över tre års ombyggnadsarbete klart som nu resulterat i både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

I början av maj för tre år sedan inleddes arbetet med att förbättra väg 70 mellan Romme och Gyllehemsvägen i Borlänge. Den 23 oktober genomfördes slutbesiktning av den sista etappen, byggandet av en bro över Tunaån i norrgående körriktning och bron öppnades för trafik. 
-En tidsperiod på över tre år kan tyckas vara lång men det har varit intensivt arbete under en längre period och nu har vi byggt en både trafiksäkrare och mer framkomlig sträckning på väg 70, konstaterar Trafikverkets projektledare, Matti Siirtola.

Förbättrad trafiksäkerhet

Flera av de större åtgärderna som genomförts mellan Gyllehemsvägen och trafikplats Rommeholen kommer att öka både trafiksäkerheten och framkomligheten.
Ett exempel på förbättrad framkomlighet är den nya cirkulationsplatsen vid Korsgårdsvägen som nu varit i bruk i snart ett år.
Genom att ta bort den tidigare korsningen, som reglerades med trafikljus och ersätta korsningen med en cirkulationsplats har framkomligheten ökat.
Även säkerheten för oskyddade trafikanter har ökat genom två nya gång- och cykelportar, en söder om cirkulationsplatsen, och en i höjd med rastplats Gylle. 
-Det är en markant förbättrat säkerhet för gående och cyklister, framförallt vid Korsgårdsvägen där passagerna över vägen nu ersatt av passager genom en port, säger Matti Siirtola.

Ökad högsta hastighet

Hela sträckan har nu också försetts med mitträckesseparering och dubbla körfält, vilket innebär att högsta tillåtna hastighet nu är 100 kilometer i timmen från Romme till Korsgårdsvägen.
Öppnandet av hela den ombyggda sträckan innebär också att det nu är mötesseparerad väg från Enköping till Borlänge förutom en kortare sträcka mellan Fjärdhundra och Sala. Även detta är en sträcka som är planerad att åtgärdas och byggas om till mötesseparerad väg.
En annan trafiksäkerhetsförbättring är den nya trafikplatsen i Hede där väg 70 nu passerar över Smedjebacksvägen och trafiken kan köra av 70:an för att bland annat åka till den populära alpina skidanläggningen Romme Alpin. Även vid denna trafikplats har det byggs separat gång- och cykelport som är avskild från fordonstrafik.

Den nya gång- och cykelporten söder om den nya cirkulationsplatsen vid Korsgårdsvägen.