Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Myckelby, väg 751

Väg 751, Jakobs–Duvåker–Myckelby, riskreducerande åtgärder

Trafikverket planerar åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby på grund av stabilitets- och erosionsproblem.

Det finns idag stabilitets- och erosionsproblem på väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby där väg och mark visar tydliga tecken på påverkan, särskilt längs Dalälven. Både våra och Myndgheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) stabilitetsutredningar visar att vägen behöver förstärkas och på vissa sträckor eventuellt dras om i ny sträckning.

Trafikverket samarbetar med Säters och Hedemora kommuner i val av riskreducerande åtgärd. Preliminär byggstart är våren 2024.

Aktuellt

Under perioden 29 november 2021 - 21 januari 2022 genomförs samråd för väg 751, sträckorna Jakobs, Duvåker och Myckelby. Har du synpunkter är du varmt välkommen att delge dessa till projektet.
Läs mer om hur du lämnar synpunkter samt ta del av samrådshandlingarna under fliken Dokument.