Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Myckelby, väg 751

Väg 751, Jakobs–Duvåker–Myckelby, riskreducerande åtgärder

Trafikverket planerar åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby på grund av stabilitets- och erosionsproblem.

Det finns idag stabilitets- och erosionsproblem på väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby där väg och mark visar tydliga tecken på påverkan, särskilt längs Dalälven. Både våra och Myndgheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) stabilitetsutredningar visar att vägen behöver förstärkas och på vissa sträckor eventuellt dras om i ny sträckning.

Trafikverket samarbetar med Säters kommun och Hedemora kommun i val av riskreducerande åtgärd. Preliminär byggstart är 2022.

Under tiden 18 juni-2 september genomförs offentligt samråd för de tre delsträckorna som ingår i projektet.
Handlingar för samrådet hittar du under fliken Aktuella handlingar.
Samrådet är också annonserat i olika medier - kungörelseannons (pdf-fil).

Synpunkter på presenterat underlag ska vara Trafikverket tillhanda senast den 27 augusti.
Skicka dessa till Trafikverket, ärendemottagningen, box 810, 78128 Borlänge alternativt:
investeringsprojekt@trafikverket..se
Ange diarienummer för Jakobs: TRV2019/122 456
                                        Duvåker: TRV2019/122 474
                                      Myckelby: TRV2019/ 122 467