Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Myckelby, väg 751

Väg 751, Jakobs–Duvåker–Myckelby, riskreducerande åtgärder

Trafikverket planerar åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby på grund av stabilitets- och erosionsproblem.

Det finns idag stabilitets- och erosionsproblem på väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby där väg och mark visar tydliga tecken på påverkan, särskilt längs Dalälven. Både våra och Myndgheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) stabilitetsutredningar visar att vägen behöver förstärkas och på vissa sträckor eventuellt dras om i ny sträckning.

Trafikverket samarbetar med Säters kommun och Hedemora kommun i val av riskreducerande åtgärd. Preliminär byggstart är våren 2024.

Det offentliga samrådet på orten som planerades att genomföras efter årsskiftet i år, 2021 är framflyttat till årsskiftet 2021 då ytterligare utredningsinsatser ska genomföras avseende de alternativ som finns för sträckning av den nya vägen. Se mer info under Korta fakta.