Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 764 Svinöhed-Stjärnsund-länsgränsen

Väg 764, Svinöhed–Stjärnsund–länsgränsen, förbättrad bärighet

Vi förbättrar bärigheten och trafiksäkerheten på väg 764.

Väg 764 i Hedemora kommun är den gamla landsvägen mellan södra Dalarna och Gävleborgs län. Förstudien har behandlat sträckan Svinöhed–Stjärnsund–länsgränsen. Vägen slingrar sig genom öppet odlingslandskap, skogslandskap och bruksmiljöer och är en kulturmiljöväg där det är viktigt att kulturmiljövärdet inte påverkas negativt. Vägens plan och profil ska behållas så mycket som möjligt.

Åtgärderna omfattar

  • Förstärkning/upprustning av 17 kilometer befintlig väg med sidoområdesåtgärder
  • Byte av trummor som har dålig funktion eller är skadade
  • Bygga två bymiljövägar på vardera 1,8 kilometer och 1,9 kilometer
  • Bygga en ny bro i Stjärnsund
  • En restaureringsplan för två skyddsvärda träd i Rörshyttan och trädallén genom Stjärnsund
  • Befintlig belysning kommer att bytas ut.


Läs mer under fördjupning.

Träden i trädallén ersätts med nya i Stjärnsund

Parallellt med vårt arbete i Stjärnsund har vi under våren och sommaren 2019 bytt ut träden i trädallén. Ansvarig projektledare för dessa åtgärder är Lars Nordqvist, se hans kontaktuppgifter under "Kontakta oss" här på sidan.