Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg genom Gustafs.

Väg 789/806 genom Gustafs, nytt gång- och cykelstråk

Vi planerar för ett 3 kilometer långt nytt gång- och cykelstråk genom Gustafs på sträckan Enbacka–Naglarby. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket och Säters kommun avser att länka samman byarna Enbacka, Naglarby och Mora till ett funktionellt och säkert gång- och cykelstråk. Säters Kommun vill uppnå en överflyttning från bil till gång- och cykeltrafik och ett ökat kollektivt resande. Det är korta avstånd mellan byarna men på grund av bristande infrastruktur tvingas oskyddade trafikanter att dela vägen med bilister. De största bristerna är identifierade väster om väg 790, från Mora by och norrut, samt korsning väg 789/790.

På uppdrag av länsstyrelsen genomfördes arkeologiska utredningar på flertalet ställen längs med sträckan sommaren 2021. Resultatet av utredningen och om det påverkar den planerade gång- och cykelvägen är ännu inte klart.