Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg och gång och cykelväg.

Väg 790, Stora Skedvi kyrkby, ny gång- och cykelväg

Vi planerar för 1,2 kilometer ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket avser att skapa ett säkert gång- och cykelvägstråk läns Väg 790 genom Stora Skedvi kyrkby i Säters kommun. Gående och cyklister ska erbjudas ett sammanhängande och trafiksäkert stråk som är användbart året om, liksom busshållplatser med lämplig placering.

Vägen är smal (cirka 6 meter) och saknar vägren och trottoar på huvuddelen av sträckan. Där finns inget eget utrymme för gående och cyklister som måste samsas med fordonstrafiken. Det medför bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikenter samt att den smala vägen orsakar problem vid både drift- och underhållsåtgärder.