Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En grupp människor vid whiteboardtavla
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Granskning av vägplan för ny gång- och cykelväg

Nu ställer vi ut vårt förslag till vägplan för allmänhetens granskning och synpunkter.

Granskningstid: 17 december 2018 – 22 januari 2019
Plats för handlingar:

  • Trafikverket (receptionen), Röda vägen 1, Borlänge
  • Falu kommun, Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun
  • Coop i Sundborn, Blomstervägen 1, Sundborn

Samt under Dokument/Aktuella handlingar.

Trafikverket prövar sedan om planen ska fastställas. Ny information kommer att skickas till berörda med brev.

Synpunkter: Skickar du senast den 22 januari 2019 i synpunktsformulär här på hemsidan, i brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller mejl till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer 2017/108555.