Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggstart planeras 2024

I början av år 2024 planerar Trafikverket att börja bygga den nya gång- och cykelvägen genom Sundborn på väg 875. Detta besked ger projektledaren Patrick Svärd från Trafikverket efter att Region Dalarna sagt ja till Trafikverkets behov av finansiering.

- Projektet som sådant har varit inne i en väntfas då vi från Trafikverkets del avvaktat regionens finansieringsbeslut. Nu kan vi fortsätta arbetet med att slutföra planerings- och projekteringsarbetet, förklarar Patrick Svärd.
Den nya gång- och cykelvägen som går genom ett av Dalarnas mest besökta kulturområden, Sundborn med Carl Larssongården, har planerats sedan många år tillbaka. Särskilt fokus har funnits på hur trafiken ska regleras på den bro som binder samman samhället. I dag separeras motorfordonstrafik med gångtrafikanter och cyklister genom målningsmarkeringar samt fasta väghinder i form av trafikbarriärer.I början av förra decenniet fastställdes en vägplan men den blev aldrig genomförd då finansiering saknades.

Kostnad på 30 miljoner
-Nu har vi fått besked från region Dalarna att den kalkyl vi har föreslagit är okej vilket innebär att vi nu fortsätter med att projektera den 800 meter långa gång- och cykelvägen, säger Patrick Svärd.
Byggstarten lär dock vänta till tidigast 2024 och byggnationen beräknas vara klar ett och ett halvt år senare, hösten 2025.
Den nya gång- och cykelvägen kommer att gå parallellt längs väg 875 och vara delvis separerad från bilvägen. Bredden kommer att variera från 2,5 till 3 meter.
Starten blir vid infarten till multisportarenan och slut vid Gamla Landsvägen.
– Den nya gång- och cykelvägen innebär inte bara en stor ökning av trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter utan vi hoppas att kunna lyfta vissa delar av gestaltningen så att de motsvarar den unika kulturmiljö som finns i Sundborn.
Under våren 2020 lämnades vägplanen för den nya gång- och cykelvägen in till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelse.