Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudier i Dalarnas län

Här hittar du Trafikverkets åtgärdsvalsstudier för Dalarnas län.

En åtgärdsvalsstudie är en förberedande studie där vi försöker förstå trafiksituationen i sin helhet med de brister, problem eller behov som finns. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa.

I dessa utredningar tittar vi på tänkbara lösningar och föreslår eventuella åtgärder. Det handlar om att lösa problem och tillgodose behov som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Alla våra formella planeringsprocesser ska föregås av åtgärdsvalsstudier. Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att vi analyserar alla åtgärder i fyra steg och undersöker hur vi kan använda transportsystemet bättre innan vi föreslår att bygga om och bygga nytt. En åtgärdsvalsstudie behöver alltså inte leda till någon åtgärd. Vi dokumenterar varje åtgärdsvalsstudie i en rapport.