Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Räls i solnedgång.

Kapacitetshöjande åtgärder på Ostkustbanan

Åtgärdsvalsstudien är avslutad.

Ostkustbanan har länge varit tungt belastad av järnvägstrafik. Därför behöver vi optimera befintlig spårläggning i väntan på andra åtgärder. En åtgärdsvalsstudie görs för att kartlägga förslag på insatser som kan höja kapaciteten och minska belastningen.

Med Botniabanan och Ådalsbanan igång förväntas ytterligare belastningar som påverkar flödet och orsakar större funktionskrav. Ett dubbelspår finns inte finansierat i den nationella transportplanen och man behöver därför hitta lösningar av alla de slag för att optimera den befintliga spåranläggningen.

Så här gjorde vi studien

För att lyfta fram kapacitetshöjande åtgärder bjöd vi under våren 2013 in operatörer och andra intressenter längs Ostkustbanan för att tillsammans arbeta fram förslag på hur man kan utveckla banan i närtid. Via workshops och kompletterande intervjuer kartlades en rad åtgärder som bör utföras under Trafikverkets ansvar. Studien blev klar under 2014.

Ett underlag till fortsatt planering

Trafikverket arbetar med dessa frågor efter en ny metod, kallad åtgärdsval. Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att alla åtgärder analyseras i fyra steg. Först ser man över efterfrågan på transporter för att därefter undersöka hur befintlig infrastruktur kan nyttjas bättre.