Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E16, genomfart Hofors

Vi planerar för en säkrare och attraktivare genomfartsled i Hofors.

Hofors har ett gynnsamt läge vid E16 där vägen har stor betydelse för Hoforsborna eftersom den är en länk för lokaltrafiken. Den är även viktig som genomfartsled med sin strategiska placering i stråket Borlänge/Falun-Hofors-Gävle.

Vi har inlett en planläggningsprocess som ska utmynna i en vägplan. Arbetet bygger på den förstudie som vi gjort tillsammans med Hofors kommun. Syftet är att göra stråket längs E16 mer attraktivt för näringsliv och turism genom en väl utbyggd infrastruktur för effektiva och hållbara transporter.

Läs mer om projektet under fördjupning.