Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En gul buss

Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs län

Kollektivtrafiken är en mycket viktig samhällsfunktion i regionen för arbetsresor, studiependling och fritid. Trafikverket kommer under perioden 2017-2019 att genomföra en rad förbättringsåtgärder på flera sträckor.

Regeringen har klarlagt att bristerna i kollektivtrafiken på landsbygden ska prioriteras. Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs ländär den förväntade effekten är ett ökat kollektivt resande. Om fler resenärer väljer att åka/resa kollektivt blir effekten minskad miljöbelastning och en bättre utveckling för regionen.

Planerade åtgärder

  • Befintliga hållplatslägen byggs om eller förbättras
  • Mittrefuger mellan hållplatserna (där det behövs)
  • Bussfickor byggs ut och/eller breddas
  • Promenadstråk till anslutningsväg/cykelväg ses över
  • Belysning ses över