Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 272, kollektivtrafikåtgärder

Trafikverket genomför kollektivtrafikåtgärder längs väg 272 mellan Ockelbo och Gysinge.

Entreprenaden för kollektivtrafikstråket väg 272 startade sommaren 2017 med ambition att förbättra förutsättningarna för ett kollektivt resande. Hittills har den möjligheten varit begränsad med låg tillgänglighetsanpassning. Den förväntade effekten är ökad möjlighet till arbetsresor, studiependling och fritidsverksamhet.

Planerade åtgärder

  • Befintliga hållplatslägen byggs om eller förbättras
  • Bussfickor byggs ut och/eller breddas
  • Promenadstråk till anslutningsväg/cykelväg ses över

Om fler resenärer väljer att åka kollektivt blir effekten minskad miljöbelastning och bättre utveckling för regionen. Vi räknar med minimal trafikstörning under byggtiden.