Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 83, kollektivtrafikåtgärder

Trafikverket genomför kollektivtrafikåtgärder längs väg 83, mellan Kilafors och Ljusdal.

I stråket längs väg 83 går Norra Stambanan med tågtrafik som har en mycket viktig funktion för den regionala arbets- och studiependlingen. På sträckan är även kompletterande busstrafik nödvändig som ersättningstrafik och som matning till stationerna längs stråket. Dessutom fyller busstrafiken en mycket viktig funktion som skolskjuts för elever längs stråket.

Planerade åtgärder

  • Befintliga hållplatslägen byggs om eller förbättras
  • Bussfickor byggs ut och/eller breddas
  • Promenadstråk till anslutningsväg/cykelväg ses över

Pendlarparkeringar och sträckan (Häggesta) Bollnäs-Vallsta ingår inte.

Om fler resenärer väljer att åka kollektivt blir effekten minskad miljöbelastning och bättre utveckling för regionen. Vi räknar med minimal trafikstörning under byggtiden. Åtgärderna finansieras med medel från länsplanen i Gävleborg (REGINV).