Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 50, stråket Edsbyn–Glössbo

Projektet är slutfört.

Entreprenaden för kollektivtrafikstråket väg 50 Edsbyn-Glössbo startade våren/sommaren 2016 och slutbesiktades juni 2017. Det som kvarstår är några besiktningsanmärkningar, i övrigt är projektet klart. Några mindre åtgärder är även utförda i Söderhamn inför kommande projekt.

Bakgrund

Linje 100 mellan Edsbyn-Bollnäs-Söderhamn, är en av länets viktigaste pendlingsstråk där ambitionen varit att förbättra förutsättningarna för kollektivt resande. Bristerna har varit dåligt utbyggd kollektivtrafik med låg tillgänglighetsanpassning. Förväntad effekt är ökade möjligheter till arbetsresor, studiependling och fritidsverksamhet.

Åtgärd

  • Nybyggnation av 87 busshållplatser mellan Edsbyn-Söderhamn, några som traditionell hållplatsficka men merparten med kantsten/plattform och väderskydd, cykelparkering.
  • En pendlarparkering i Alfta med 15 p-platser, belysning, motorvärmarstolpar,
    ladd-stolpe för elbilar samt ett cykelgarage för 10 cyklar.