Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet Ockelbo–Mo grindar, kapacitetshöjande åtgärder

Uppgradering för att möta framtidens behov.

Järnvägen mellan Ockelbo och Mo grindar är idag enkelspårig och en riktig flaskhals för blandad trafik på Norra stambanan. Trafikverket behöver därför öka kapaciteten på banan för att klara de ökade trafikflödet som tillkommit i samband med Ådals- och Botniabanans ibruktagande.

Kapacitetsbrister redan idag

Förstudien ska ge förslag på alternativa kapacitetshöjande åtgärder. Det finns flera tänkbara kapacitetshöjande åtgärder och förslag till förbättringar av mötesmöjligheter för långa godståg på den befintliga bangården i Ockelbo. I förstudien tittar vi på möjligheten till nytt dubbelspår på hela eller delar av sträckan.

Flera tänkbara åtgärder

Vi studerar även andra typer av åtgärder som förbättrar banans standard till exempel modernisering av bansystem, elsystem och signalsystem. Längs hela sträckan tittar vi också på förbättringar av trafiksäkerheten på plankorsningar mellan väg och järnväg samt påverkan på omgivande miljö med till exempel förebyggande åtgärder mot buller.