Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg

Gävle-Ljusne, ökad axellast

Vi förstärker järnvägen till 25 tons axellast för att fler tunga godstransporter ska kunna trafikera ostkustbanan.

Ostkustbanan mellan Gävle-Sundsvall är en av de mest trafikerade bandelarna i regionen och behöver möta behovet av högre axellast. Efter uppgradering från stax 22,5 ton till stax 25 ton kommer fler tyngre godstransporter att kunna använda ostkustbanan.

När Dingersjö är byggd kommer hela sträckan Sundsvall-Söderhamn klara stax 25 då broarna Stångån och Ljungan är inkluderad i Dingersjö. Då har man ett stråk med stax 25 ton som binder ihop Botniabanan-Ådalsbanan-Ostkustbanan ner till Söderhamn och sedan ut till Stambanan, söderut.

Tunga tåg definieras som tåg som kan framföras med Stax 25 ton med 8 ton/m i 100 km/h. I dagsläget är det få sträckor som tillåter stax 25 ton utan hastighetsnedsättningar, vilket påverkar kapacitet och punktlighet negativt.

Positiva effekter vid ökad axellast

  • ökad kapacitet på järnvägen
  • tyngre tåg kan traffikera sträckan
  • effektivare terminalhantering
  • ökad effektivitet på lastnings- och lossningsplatser
  • bättre nyttjade rangerbangårdar