Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 56, Hedesunda–Valbo/Gävle, mötesfri väg

Projektet är vilande.

I den Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 valde regeringen att inte ta med projektet väg 56, Hedesunda-Valbo/Gävle. Trafikverket får därmed inte medel att driva projektet vidadre. Behovet av en ny sträckning för väg 56 kvarstår. Det material och de utredningar som har tagits fram hittills blir dock ett bra underlag inför nästa Nationella plan, som beslutas 2022.  

Bakgrund

Det är Regeringen som beslutar om Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, som beskriver utgångspunkterna för vår verksamhet kring åtgärder för underhåll och utveckling av statlig infrastruktur i landet. Nu har Väg 56, Hedesunda-Valbo/Gävle, mötesfri väg har prioriterats bort för att ge medel till andra satsningar i senaste planen, vilket innebär att projektet inte har finansiering för fortsatt projektering eller byggnation.