Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 50, Glössbo–Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi kommer att genomföra omfattande trafiksäkerhetsåtgärder på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn. Sträckan är ett viktigt arbets- och studiependlingsstråk med en av länets viktigaste busslinjer för regiontrafik.

Sträckan är sliten och spårig med brister i bärigheten. Vi kommer att förstärka vägkroppen inom befintligt vägområde och lägga ny beläggning. Hastigheten som idag är 90 km/tim kommer att sänkas till 80 km/tim efter åtgärderna. Vi gör bedömningen att vägen blir tryggare och säkrare om hastigheten sänks och vägrenarna justeras på vissa sträckor. Framkomligheten ändras inte. Den förväntade effekten av åtgärderna är en bättre transportkvalitet och ett ökat kollektivt resande.

Planerade åtgärder

  • Anpassad vägbredd enligt nybyggnadsstandard
  • Förstärkning av vägkroppen samt ny beläggning
  • Upprustning av 53 busshållplatser
  • Ny gångyta till/från busshållplatserna
  • Nya slänter och avvattningsåtgärder
  • Ett vänstersvängfält mot väg 627 (Moheds trä)
  • En refug vid Sågvallen
  • Nya pendlarparkeringar


Angränsade projekt: Väg 50/83, Nya pendlarparkeringar