Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 50, Glössbo–Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar för omfattande trafiksäkerhetsåtgärder på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn. Sträckan utgör ett viktigt arbets- och studiependlingsstråk med en av länets viktigaste busslinjer för regiontrafik.

Sträckan är sliten och spårig med stora brister i bärigheten. Här förstärker vi vägkroppen, anpassar bredden och lägger ny beläggning. Hastigheten som idag är 90 km/tim kommer enligt beslut att sänkas till 80 km/tim efter åtgärderna. Vi gör bedömningen att vägen blir tryggare och säkrare om hastigheten sänks och vägrenarna smalnas av på vissa sträckor. Framkomligheten förändras inte. Den förväntade effekten av åtgärderna är en bättre transportkvalitet och ett ökat kollektivt resande.

Planerade åtgärder

  • Anpassad vägbredd till 9 m
  • Hastigheten anpassas till vägbredden, från 90 till 80 km/tim
  • Ny beläggning på hela sträckan med anpassning till nya hållplatser
  • Upprustning av 53 busshållplatser i befintligt läge eller nytt
  • Ny gångyta från busshållplatserna till närmast anslutande väg
  • Ett vänstersvängfält vid väg 627 (Moheds trä) 
  • En refug vid Sågvallen
  • Avvattningsåtgärder och trumbyten där det behövs
  • Förstärkning av vägkroppen