Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spårbyte, Gävle norra

För att uppfylla teknisk standard och undvika kapacitetsproblem kommer vi att genomföra spår- och växelbyten på järnvägen Gävle norra.

Den här etappen omfattar järnvägsspåren inom Gävle Central och ut mot järnvägsövergången i Strömsbro samt Strömsbro-Södra Åbyggeby. Den har idag låg teknisk standard och livslängden på spår och växlar anses passerad. Även en sträcka från Gävle Central ut mot Lokförargatan, mot Hagaström omfattas.

För att undvika kapacitetsproblem kommer vi nu att genomföra spår- och växelbyten så att järnvägen uppfyller önskad teknisk standard. Ett spårbyte innebär att järnvägen inklusive räls, slipers, makadam och liknande delar byts ut. Växelbyte innebär att befintliga växlar tas bort och ersätts av nya.

Under byggnationen så kommer både gods- och passagerartåg att påverkas. Mer information om vilka datum och tider detta gäller kommer att meddelas senare.