Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg

Söderhamn–Kilafors, ökad kapacitet på järnväg

Vi rustar upp järnvägen för att kunna leda fler godstransporter via inlandet och därmed frigöra kapacitet för persontrafik på ostkustbanan.

Målsättningen är att lyfta över godståg som inte har slutdestination Gävle från kusten till inlandet via Botniabanan och Ådalsbanan och öka kapaciteten för snabbgående persontrafik mellan Söderhamn-Gävle, Ostkustbanan. För att möjliggöra detta har en omfattande upprustning och standardhöjning gjorts på den ca 3 mil långa bandelen mellan Söderhamn-Kilafors. Även en ny mötesstation har tillkommit på sträckan liksom ett nytt förbindelsespår mot Ostkustbanan vid Gunnarbo i Söderhamn. Det kommer att underlätta för godstransporter med längre tåg som får jämnare flöden och mindre energiåtgång. Trafiksäkerheten ökar också då farliga plankorsningar stängs.

Sträckan är uppdelad i etapper, Kilafors-Marmaverken och Marmaverken-Söderhamn.