Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skog
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens geotekniska undersökningar är över

Trafikverket har under sommaren utrett markförhållandena på sträckan Arbrå-Vallsta liksom de planerade gång- och cykelvägarna.

Till vår hjälp har vi haft en terränggående borrbandvagn som inte inverkat på befintlig mark i någon större utsträckning. Efter sonderingen har hål och gropar återfyllts med ursprungligt material och bitvis har vi satt ned grundvattenrör för kontroll av grundvattenförhållandet. Skador har undvikits så långt det varit möjligt och träd har inte fällts eller skadats utan ägarens medgivande.

Fler undersökningar är planerade under hösten, med trolig start i november.

Ansvarig för undersökningarna är Ramböll Sverige AB och alla som kontaktas med denna information berörs då arbetet utförts på eller i anslutning av fastighet.

Läs mer i vårt Informationsblad