Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 84, Kyrksjönäsvägen, förändrad genomfart Ljusdal

Trafikverket planerar för en planskild korsning samt att låta Kyrksjönäsvägen och del av väg 84 övergå i Ljusdals kommuns ägo.

Ändamålet med projektet är att Kyrksjönäsvägen och dess anslutningar till befintlig väg 84 ska utformas så att god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet uppnås för alla trafikslag och verksamheter. Åtgärderna ska anpassas till områdets miljöförutsättningar.

Planerade åtgärder

  • Den nuvarande genomfarten, väg 84, planeras att övergå i kommunal ägo
    Genomfarten ska i fortsättningen gå via Kyrksjönäsvägen och bli statlig
  • Planskild korsning Smedgatan-Norra Stambanan
    Bomanläggningen rivs och en ny port under järnvägen planeras
  • Befintliga korsningspunkter på väg 83/Kyrksjönäsvägen och väg 84/Smedgatan ska förbättras