Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Gävleborgs län 2017

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Gävleborgs län sommarsäsongen 2017.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

VägSträckaÅtgärd/påverkanLängd km
E4 Gävle Norr - Harmånger Avstängt för fältarbete, utspridda enstaka dagar. Omledning. 150
E16 Gävle-Sandviken Åtgärder på sidoområden. Omledning, överledning till motsatt körbana. 40
50 Edsbyn-Glössbo Om- och nybyggnad av hållplatser. Nedsatt hastighet och ev köbildning. 700 m
50 Glössbo-Söderhamn Gång- och cykelvägar, samt förstärkningsåtgärder 200 m
83 Kilafors-Ljusdal Om- och nybyggnad av hållplatser. Nedsatt hastighet och ev köbildning 700 m
83/696 Korsningen väg 83/väg 696 Ombyggnad av korsning till vänstersvängsfält. Nedsatt hastighet och ev köbildning. 300 m
83 Lörstrand-Kramsta Förstärkning och beläggning. Växelvis avstängd körbana, trafiksignal i kombination med lots. 98
736 Vid Mellansjö Broreparation. Omledning (skyltning).  
83 Nordväst Nybo Broreparation. Omledning (skyltning).