Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ombord på en båt

Fåröförbindelsen

Trafikverket utreder förutsättningarna för en förbättrad förbindelse mellan Gotland och Fårö. Idag nås Fårö via färja från Fårösund, och under sommarsäsongen kan bilköerna bli långa.

Region Gotlands viktigaste mål är att öka den bofasta befolkningen inom hela regionen. På Fårö har den gradvis minskat på grund av minskad tillgänglighet till exempelvis offentlig service, verksamheter och handel. Bland allmänheten och inom Region Gotland är bedömningen att färjetrafiken med sin begränsade tillgänglighet är en starkt bidragande orsak till detta.

För att undersöka möjligheterna att förbättra förbindelsen mellan Gotland och Fårö genomförde Trafikverket en förstudie under 2011-2013. I studien tittade vi närmare på flera aspekter, bland annat landskap, miljö, vägnät och gång- och cykeltrafik och hur dessa skulle påverkas av en förbättrad förbindelse mellan öarna. Under våren 2013 presenterade vi förstudien för boende och sommargäster som fick tillfälle att ställa frågor och ge synpunkter. Det pågår nu en internt process för att komma fram till hur projektet ska drivas vidare.

Samarbete

Projektet med att förbättra förbindelsen mellan Gotland och Fårö är ett samarbete mellan Trafikverket och Region Gotland.