Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

väg 140

Här bygger vi en gång- och cykelväg för ökad säkerhet.

Väg 140, ny gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn

Vi bygger en gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn. Syftet är att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

I dag saknas en gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn. Längs den 7 kilometer långa sträckan rör sig många gångtrafikanter och cyklister dagligen. Antalet bilar, gångtrafikanter och cyklister har dessutom ökat den senaste tiden eftersom fler bostäder har byggts i området.

Nu bygger vi en gång- och cykelväg som är separerad från biltrafiken. Den nya vägen kommer att bidra till en bättre trafiksituation med ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter.  

I oktober 2017 godkändes vägplanen av regeringen. Läs beslutet i sin helhet under dokument.
Till dokument

Miljödom ger oss rätt att bygga två broar

Under arbetet med vägplanen blev det tydligt att vi behövde söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen för vattenverksamheten eftersom vi bygger broar över Västergarnsån och Varbosån.

Ansökningsprocessen påverkade förstås tidplanen eftersom det tar cirka ett år att får en miljödom. Nu har vi fått miljödomen för de två broarna som ingår i den nya gång- och cykelvägen. Domen ger alltså Trafikverket rätt att bygga de två broarna.  

Byggstart våren 2019

Vi kommer att börja bygga den nya gång- och cykelvägen under april. Vår entreprenör förbereder och planerar inför byggstart.