Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över å i området
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ta del av samrådshandling för vattenverksamhet

Trafikverket ska söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet vid byggandet av bro i Västergarnsån och i Varbosån. Nu kan du ta del av samrådshandlingen.

Vi bjuder in till samråd för de arbeten som innebär vattenverksamhet i samband med den planerade gång- och cykelvägen längs väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn. Samråd med berörda är en viktig del i processen att ta fram en vägplan. Syftet med samrådet är att informera om projektet och fånga in synpunkter på den planerade vattenverksamheten i ett tidigt skede.

I samrådshandlingen beskriver vi de arbeten vi planerar att göra i vatten i samband med byggandet av bro i Västergarnsån och Varbosån.

Här finns samrådshandlingen

Under samrådsperioden, mellan 11 mars och 4 april, finns samrådshandlingen under ordinarie öppettider på följande ställen:

  • Trafikverket, Broväg 11, Visby
  • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna

Dessutom finns handlingen här på webbsidan under Dokument.  

Dokument

Lämna dina synpunkter

Senast den 4 april 2016 har du möjlighet att komma in med synpunkter. Skicka dem till oss via post eller mail, du hittar adresser under Kontakta oss. 

Ange diarienummer TRV 2016/20114. Vi diarieför inte anonyma samrådsyttranden.

Du kan också lämna synpunkter på den planerade vattenverksamheten via e-tjänsten här på webbsidan.