Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådsmöte den 30 november Gothems Bygdegård

Onsdagen den 30 november 2011 kl. 19.00-21.00 i Gothems Bygdegård äger sammanträde/samråde rum.

Vid sammanträdet/samrådet kommer vi att informera om arbetsplanens formella handläggning, presentera förslaget till ombyggnad av bron och arbetsplanens tänkbara miljökonsekvenser samt diskutera eventuella omledningsvägar under byggskedet. Dessutom ges tillfälle att framföra synpunkter på förslaget. Ingen ekonomisk ersättning betalas ut till de som deltar vid mötet.

Förslaget till arbetsplan som kommer att presenteras på sammanträdet finns att ta del av under tiden 24 november t o m 14 december 2011 på följande platser under respektive kontors öppettider hos:

  • Trafikverket Region Stockholm, Sundbybergsvägen 1, Solna
  • Trafikverket Region Stockholm, Skarphällsgatan 13, Visby
  • Region Gotland, Visborgsallén 19, Visby

Om du inte kan närvara vid sakägarsammanträdet/samrådet eller om du vill lämna skriftliga synpunkter på förslaget ska de senast den 14 december 2011 ha kommit in till:

Trafikverket Region Stockholm
172 90 Sundbyberg.

Här kan du ta del av samrådsunderlaget.