Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utställning av byggplan för väg 624, ombyggnad av bro över Gothemsån

Vägplanen innehåller förslag på ombyggnad av bron över Gothemsån vid Västerbjärs. Syftet med de planerade åtgärderna är att säkerställa tillgängligheten och trafiksäkerheten över bron vid Västerbjärs.

Det övergripande målet är att åstadkomma en broförbindelse som uppfyller bärighetsklass BK1 och samtidigt öka brons fria bredd. Vägplanen omfattar även tillfälligt nyttjande av enskilda vägen över Svalings under byggnadstiden.
Ombyggnaden av bron och tillhörande erosionsskydd är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken och tillstånd kommer att sökas.

Granskningstid: 4 mars – 5 april 2013.

Plats: Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna. Trafikverket, Broväg 10, Visby. Region Gotland, Visborgsallén 19, Visby. Delar av handingarna finns även på www.trafikverket.se/projekt, Gotland.
Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit in till trafikverket@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Stockholm, Box 810, 781 28 Borlänge senast den 5 april 2013.
Referera gärna till ärendenummer TRV 2011/11208.