Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogning

Så sköter vi vägarna på vintern

På Gotland kan temperaturen växla snabbt mellan plus och minus vilket påverkar vägtrafiken. Att hålla vägarna framkomliga och trafiksäkra på vintern handlar om hög beredskap och rätt åtgärd vid rätt tidpunkt.

Tufft vinterklimat

Gotland kan få tuffa vintrar. Det omgivande havet gör vädret fuktigt och blåsigt. Det skiljer också mellan kust och inland. På kort tid kan det slå om från torra vägbanor till kyla och snö.

Det som börjar som regn kan efter någon timme gå över i underkylt regn eller blötsnö. Vissa vädertyper ger stora mängder snö på kort tid. Snö och blåst ger snödrev som lägger sig på vägarna. Hård vind kan polera vägbanorna så att snön blir till blankis.

På Gotland finns det 35 fordon för snöröjning och halkbekämpning. Vinterväghållningen kostar cirka 13 miljoner kronor per år.

Mycket snö på kort tid

Ett av de svåraste väderlägena uppstår när flera snöbyar driver in från havet. Fenomenet som kallas snökanon förekommer. En snökanon kan uppstå i början av vintern när kall luft från norr eller öster sveper över det relativt varma havsvattnet. När stråken av snöbyar träffar land förstärks effekten. Lokalt kan det därför komma många decimeter snö på kort tid. Men det är svårt att förutse var snön faller och hur mycket det kan bli.

Trafikverkets egna vädersystem

Våra entreprenörer har tillgång till avancerad vägväderinformation och vet i förväg när det är dags att dra i gång halkbekämpning och plogning. Halkbekämpningen sker oftast innan temperaturen faller för att hindra att vägbanorna fryser.

Säkerhet och framkomlighet är beroende av vår förmåga att kunna förutsäga, förebygga och varna för påverkande temperatur och nederbörd på vägar och järnvägar. Halka, särskilt osynlig frosthalka på vägarna, och snöhinder på vintern. För att få noggrannare och mer lokal information har Trafikverket placerat ut egna väderstationer längs vägarna där risken för halka och snödrev är som störst.

Alla måste hjälpas åt

Trafiken är ett samspel där alla måste hjälpas åt. Genom att ta till dig information kan du välja alternativa vägar. Ibland måste du välja andra färdsätt eller vid extremt väder, skjuta upp resan. Det är naturligt att avsätta mer tid när vädret är besvärligt.

Läs mer om hur du kör säkert på hala vägar på trafikverket.se