Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets vägar på Gotland

På Gotland har Trafikverket 150 mil väg. Trafikverket sköter det statliga vägnätet – de stora vägarna som förbinder orter. Det är Europavägarna, riksvägarna och länsvägarna.

På Gotland finns endast länsvägar eftersom det inte finns angränsande län. Inom tätorterna finns det också stora väg- och gatunät, men de sköts av Region Gotland (kommunen). Trafikverket sköter vissa stora vägar som går igenom städer och tätorter. Det gäller till exempel väg 148, Visbyleden genom Visby.

Vägar eller gator inom tätbebyggt område sköts av Region Gotland (kommunen). En del vägar på landsorten är så kallade enskilda vägar. De vägar som har statsbidrag sköts av Region Gotland (kommunen), medan övriga sköts av vägsamfälligheter eller privatpersoner.

Två områden på Gotland

Driften av vägarna är indelad i två områden: Norra Gotland och Södra Gotland. I varje område finns en entreprenör som svarar för skötseln – underhållet av vägen.

Entreprenören sköter vägarna

Entreprenörerna sköter om vägar, sidoområden och rastplatser. I sommarskötseln ingår bland annat att laga sprickor och hål i vägbanan och att göra akuta insatser vid översvämningar, ras eller stormfällen. Diken och trummor ska också underhållas så att vatten kan rinna undan. Entreprenörerna ser till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. I underhållet ingår också klottersanering och slåtter. Entreprenören inspekterar vägnätet minst var fjortonde dag.

Här kan du se vem som har hand om drift och underhåll där du bor:
Vem sköter din väg?