Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelhjul

Väg 954, Guntoftavägen, ny gång- och cykelväg

Trafikverket och Kungsbacka kommun bygger en gång- och cykelväg längs Guntoftavägen, väg 954, i Särö.

Projektet är avslutat och webbsidan kommer att tas bort 1 oktober 2018.

Ökad säkerhet

Den aktuella sträckan på Guntoftavägen trafikeras av 1 380 fordon per dygn. Ur säkerhetssynpunkt är det inte bra att tillåta cykel- och gångtrafik på samma vägbana som biltrafik.

Den föreslagna gång- och cykelvägen är tänkt att ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid Västra Särövägen, och planeras att knyta an till tunnel under Säröleden i öster, väg 158, via Dalslyckevägen/Lyckekullavägen.
Korsningen mellan väg 954, Guntoftavägen, och väg 955, Västra Särövägen, har identifierats som bristfällig ur ett trafiksäkerhetsperspektiv för samtliga trafikantgrupper.

Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafiken, att se över antalet busshållplatser och deras utformning samt att förbättra trafiksäkerheten i korsningen mellan väg 954 och 955 för samtliga trafikantgrupper.