Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljödomsansökan

Här hittar du handlingar som ingår i miljödomsansökan för Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra

För en fullständig tillgång till alla handlingar i miljömålet ber vi dig antingen kontakta Trafikverkets diarium eller vända dig direkt till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
Alla filer öppnas i nytt fönster.

Ansökan tillstånd för vattenverksamhet och arbete i anslutning till natura 2000-område 17-02-08(pdf-fil, 1 840 kB)

Kompletteringar miljödomsansökan

Komplettering av ansökan 2017-07-03 (pdf, 421,5 kB)
Bilaga01 Projekterings-PM Miljöteknik (pdf, 3,2 MB)
Bilaga01 1-8 (pdf, 4,3 MB)
Bilaga01 9-10 (pdf, 753,9 kB)
Bilaga01 11-12 (pdf, 2,2 MB)
Bilaga01 13 (pdf, 259,3 kB)
Bilaga01 14 (pdf, 218 kB)
Bilaga01 15 (pdf, 463,6 kB)
Bilaga01 16 (pdf, 291,2 kB)
Bilaga01 17 (pdf, 283,8 kB)
Bilaga01 18 (pdf, 577 kB)
Bilaga01 19 (pdf, 258,3 kB)
Bilaga01 20 (pdf, 181,1 kB)
Bilaga01 21 (pdf, 27 kB)
Bilaga01 22 (pdf, 186,3 kB)
Bilaga01 23 (pdf, 210,7 kB)
Bilaga01 24 (pdf, 770,9 kB)
Bilaga01 25 (pdf, 663,4 kB)
Bilaga02 Generella miljökrav entreprenadupphandling (pdf, 862,1 kB)
Bilaga03 Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen (pdf, 197,9 kB)
Bilaga03 Miljökonsekvensbeskrivning del 1a sida 1-50 (pdf, 8,3 MB)
Bilaga03 Miljökonsekvensbeskrivning del 1b sida 51-66 (pdf, 6,4 MB)
Bilaga03 Miljökonsekvensbeskrivning del 1c sida 67-84 (pdf, 34,9 MB)
Bilaga03 Miljökonsekvensbeskrivning del 1d sida 85-118 (pdf, 8 MB)
Bilaga03 Miljökonsekvensbeskrivning del 1e sida 119-310 (pdf, 49,5 MB)
Bilaga03 Miljökonsekvensbeskrivning del 2 bilagor (pdf, 20,1 MB)
Bilaga04 Tilläggsavtal (pdf, 3,5 MB)
Bilaga05 PM Utredning sättningar i fastigheter (pdf, 686,8 kB)
Bilaga06 Metoder för att minimera föroreningspåverkan på Kv. Renen (pdf, 593,3 kB)
Komplettering av ansökan 2017-11-20 (pdf, 882,2 kB)
Bilaga07 Markteknisk undersökningsrapport (pdf, 1,4 MB)
Bilaga07a Markteknisk undersökningsrapport (pdf, 15,5 MB)
Bilaga07b Markteknisk undersökningsrapport (pdf, 5,2 MB)
Bilaga7c ritningar (pdf, 15,5 MB)
Bilaga08 PM Renen (pdf, 1,2 MB)
Bilaga08a Bilagor (pdf, 7,1 MB)
Bilaga09 Vattendrag (pdf, 1,9 MB)
Bilaga10 Karta brunnar (pdf, 2,7 MB)
Bilaga11 Fastigheter med brunn inom påverkansområde (pdf, 245,4 kB)
Bilaga12 Sättningar kartbilagor 1-4 (pdf, 13,4 MB)

Kompletterande handlingar

Trafikverkets yttrande 2018-08-31 (pdf, 609,5 kB)
Bilaga 13 Fullmakt (pdf, 141,8 kB)
Bilaga 14 Regeringsbeslut Varbergstunneln (pdf, 7,9 MB)
Bilaga 15 Beslut Varbergstunneln (pdf, 7,7 MB)
Bilaga 16 PM Brunnsinventering (pdf, 870,8 kB)
Bilaga 16 brunnsinventering bild (pdf, 24,4 MB)
Bilaga 16 brunnsinventering tabell (pdf, 214,1 kB)
Bilaga 17 PM Urval av enskilda brunnar för kontrollprogram (pdf, 1,4 MB)
Bilaga 17 Föreslagna brunnar för grundvattennivåmätning (pdf, 26,1 kB)
Bilaga 17 Föreslagna brunnar för grundvattennivåmätning bild (pdf, 25,4 MB)
Bilaga 17 Brunnsinventering tabell (pdf, 10,6 kB)
Bilaga 18 Karta aktbilagor (pdf, 3,4 MB)
Bilaga 19 Genomförandeavtal ledningsomläggningar Varberg Energi (pdf, 896,1 kB)
Bilaga 20 Projektbeskrivning Varberg Energi (pdf, 709,7 kB)
Bilaga 21 Rappot provpumpning kvarteret Renen (pdf, 2,4 MB)
Bilaga 21 tabell (pdf, 144,4 kB)
Entreprenadförberedande undersökningar i berg, kvarteret Renen (pdf, 4,9 MB)
(pdf, 4,8 MB)
Bilaga 22 Fältprotokoll bergborrning (pdf, 197,9 kB)
Bilaga 22 Fältprotokoll och analyssammanställning vatten (pdf, 205,6 kB)
Bilaga 22 Grundvattenprotokoll berg (pdf, 442,9 kB)
Bilaga 22 Resultatrapport berg kvarteret Renen (pdf, 10,9 MB)
Bilaga 23 Karta aktbilaga 56 (pdf, 1 MB)
Genomförandeavtal ledningsomläggningar (pdf, 896,1 kB)
Projektbeskrivning Varberg Energi stadsutvecklingsprojektet (pdf, 709,7 kB)


Färdiga handlingar


Detaljplaner för antagande, uppdelat i fyra dokument

Detaljplaner för antagande 17-02-08 sid 1-4 (pdf-fil 574 kB) Inledning och kartöversikt
Detaljplaner för antagande 17-02-08 sid 5-10_(pdf-fil 7 023 kB) Plankartor del 1 av 3
Detaljplaner för antagande 17-02-08 sid 11-14_(pdf-fil 7 235 kB) Plankartor del 2 av 3
Detaljplaner för antagande 17-02-08 sid 15-18_(pdf-fil 10 176 kB) Plankartor del 3 av 3

Förslag till kontrollprogram 17-02-08 (pdf-fil, 631 kB)

Karta med angränsande projekt 17-02-08 (pdf-fil, 687 kB)

Länsstyrelsens beslut angående betydande miljöpåverkan 17-02-08 (pdf-fil 1 855 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning 17-02-08 (pdf-fil, 6 915 kb)

PM om risker i samband med schaktarbeten på järnväg väster om kvarteret Renen 17-02-08  (pdf-fil, 4 198 kB)

Samrådsredogorelse 17-02-08 (pdf-fil, 2 964 kB)

Tekniska beskrivningar

Teknisk beskrivning 17-02-08 (pdf-fil, 7 106 kB)
Teknisk beskrivning bilaga 1 (pdf-fil, 2 043 kB) 17-02-08
Teknisk beskrivning bilaga 2 (pdf-fil, 2 043 kB) 17-02-08
Teknisk beskrivning bilaga 3 (pdf-fil, 2 043 kB) 17-02-08

Tillåtlighetsprövning regeringsbeslut (pdf-fil, 6 254 kB) 17-02-08