Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här går upphandlingar till

Här kan du läsa om hur det går till i Varbergstunnelns upphandlingar.

Vid upphandlingarna i Varbergstunneln följer Trafikverket reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU) SFS 2016:1145 och lagen om upphandling försörjningssektorerna (LUF) vatten, energi, transporter och posttjänster SFS 2016:1146.

Löpande upphandlingar och avrop

I större projekt, som Varbergstunneln, pågår alltid mindre upphandlingar och avrop på stödjande verksamhet. Dessa annonseras på Trafikverkets webbplats under aktuella upphandlingar och Trafikverkets upphandlingsplan.

Anbudsansökningar sker genom Trafikverkets upphandlingssystem CTM.

Se planerade upphandlingar i inköpstidplanen

Om du vill hitta upphandlingar och deras preliminära tider, se Trafikverkets inköpstidplan. Inköpstidplanen uppdateras varje månad.

Upphandlingar med leverantörer i kvalificeringssystemet TransQ

Vid upphandlingar över tröskelvärde kan enbart leverantörer vilka redan är kvalificerade i kvalificeringssystemet TransQ lämna anbud. Som leverantör kan du när som helst registrera dig i TransQ för att då få möjlighet att delta i dessa upphandlingar.

Vid denna typ av upphandlingar publicerar vi förhandsannonser för upphandlingarna med urvalskod i TransQ under Aktuella upphandlingar på Trafikverkets webbplats, i Trafikverkets upphandlingssystem CTM och andra databaser för offentliga upphandlingar.