Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

Målet för underhållsarbetet på E6 genom Halland är att vi genom att samordna flera olika typer av arbeten ska minska trafikpåverkan.

Projektmål och syfte

Projektmålen har varit:

  • Öka effektiviteten i verksamheten
  • Öka säkerheten för vägarbetarna
  • Minska störningarna för trafiken

Ett av målen på detta projekt var att samordna arbetena så att trafikanordningarna utnyttjades av flera aktörer och att tiden som trafikanterna drabbas ska minska.

Syftet har även varit koncentrering av drift och underhållsarbete så att störningarna på trafiken minimeras. Målet är även att i ökad omfattning tillämpa omledning där det är motiverat.

Förutsättningar

På E6 igenom driftområdena Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg skiftar möjligheterna till att använda olika trafikåtgärder för att kunna utföra drift och underhållsarbete. Kvaliteten på det parallella vägnätet är mycket varierande genom områdena.

Trafikmängden ökar för varje år och även kraven på framkomligheten. Även kraven på säkerhet för de som ska utföra drift och underhållsarbete på E6 har ökat.

Bakgrund

Problemställningen avseende trafiken på E6 i Halland är att denna ökar för varje år. Det skapar en konflikt när det gäller drift och underhållsarbete på E6. I korthet kan sägas att E6 helst ska underhållas utan att trafiken påverkas samtidigt som drift/underhållsarbetena ska göras i en godkänd och säker miljö.
Problemet ökar för varje år som går.

Kravet på framkomlighet och säkerhet ökar hela tiden. De arbeten som bedrivs på vägarna stör trafiken och är en säkerhetsrisk både för trafikanterna och vägarbetarna.