Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration södra infarten Halmstad från E6

E6, Halmstad södra infarten, ny trafikplats

En ny infart från E6 söderifrån mot Halmstad ingår i kommunens omfattande stadsomvandling. Målet med den nya infarten är att förbättra trafiksituationen i centrum.

Bakgrund

Planer på en ny infart till Halmstad, Södra infarten, har funnits i kommunens översiktsplan sedan 1990. Den nya länken ska binda samman nuvarande och planerade verksamhetsområden med hamnen, E6 och väg 15. Samt avlasta Laholmsvägen och skapa ett bättre trafikflöde i de centrala delarna av Halmstad.

Projektet delas upp i två etapper. För Trafikverkets del innebär projektet i etapp 1 att bygga en ny trafikplats på E6 strax söder om den befintliga trafikplatsen vid Eurostop, vilken också kommer att byggas om med nya ramper för på- och avfart. Mellan de båda trafikplatserna byggs ett extra körfält på E6, ett så kallat additionskörfält, för att underlätta framkomlighet och trafiksäkerhet på den korta sträckan mellan trafikplatserna.

I etapp 2 bygger Halmstad kommun nya södra infartens huvudsträcka, från E6 längs med Västkustbanan och vidare mot centrum. På uppdrag från Halmstad kommun bygger Trafikverket en planskild passage över eller under Västkustbanan vid bangårdsområdet. Etapp 2 byggs för att skapa en bättre anslutning till hamnen.

Tidplan

I juni 2018 fastställdes vägplanen och vann laga kraft. Upphandling planeras till hösten 2018. Planerad byggstart blir tidigast 2019.

Vad händer nu?

Vägplanen lämnades in för fastställelse i juni 2017 och fastställdes i juni 2018. Den 26 juni 2018 vann den även laga kraft.

Förberedande arbeten med ledningsomläggningar startade i februari 2018 och det mesta var klart under sensommaren 2018. Vissa luftledningsarbeten återstår. Ledningsomläggningarna utförs av ledningsägarna.