Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist i farten

Väg 728, gång- och cykelbro över Västerån, Kinnared

Vi planerar tillsammans med Hylte kommun att bygga en gång- och cykelbro över Västerån i Kinnared. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en 20 meter lång gång- och cykelbro över Västerån, Kinnared i Hylte kommun. Befintlig bro är smal och trafikeras av tunga och långa fordon vilket ger en bristande trafiksäkerhet för dem som går och cyklar.

Bron planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter, speciellt skolbarn. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.