Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 829, Gällared – Kärnebygd

Väg 829, Gällared–Kärnebygd

Väg 829 går mellan Gällared-Kärnebygd i Falkenbergs kommun. Sträckan är 9,4 kilometer lång med varierande bredd och begränsad framkomlighet på grund av låg bärighet.

Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag. Arbetet med samrådsunderlaget syftar till att undersöka förutsättningarna för att höja bärigheten på vägen. Målet med projektet är ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för tunga transporter och övrig trafik.

Analys enligt fyrstegsprincipen visar att steg 3-åtgärder, mindre ombyggnadsåtgärder, är aktuella för vägsträckan.

Vi projekterar nu för att ta fram en bra lösning för att förbättra vägens bärighet.

Tider

Arbetet med förstärkningsåtgärderna förväntas starta mellan vintern 2014-2015 och pågår under cirka 1 år.